Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ

Ο μακελάρης ποιητής
βάλθηκε να σφάξει
ένα αηδόνι
για τους πεινασμένους

Μα, ως γνωστόν, οι ουρανοί
οικονομούν,
με μάννα
τα αδειανά στομάχια
τα γεμίζουν 

προς αποκατάστασιν
της τάξεως, της ηρεμίας
και της κοινωνικής ειρήνης

Ως εκ τούτου, αποκλείονται
αηδόνια, ποιητές και έτερα
πτερόεντα,
που διαφημίζουν
το άλικο
προς βρώσιν.