Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Να κλείσεις τα μάτια
και να αφεθείς
στο χάδι της

Να κλείσεις τα μάτια

και να αφεθείς
στη φλυαρία
της θάλασσας.

Χ.Λ