Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΕΞΟΥΣΙΑΕξουσία .... γένους θηλυκού
στα χέρια ανδρών

Τί αιχμηρή λέξις !!
περιέχει το ξι
του ξίφους και του ξυραφιού

Ανδρικά παιχνίδια,
ευλόγως θα παρατηρήσετε....