Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

ΧΡΟΝΟΣ


Salvador Dali
---------------------------------------


Τικ-τακ, του ρολογιού η κίνηση
το τικ, πατάει εδώ
για να βρεθεί στο χθές
ανοίγοντας το μέλλον
στο τακ του ήδη παρελθόντος μας.